FORMULARI SERVEIS

DADES PERSONALS
E-mail
Nom alumne
1r cognom alumne
2n cognom alumne
Curs
ACTIVITAT ALTA BAIXA     DATA (ALTA / BAIXA)
MENJADOR 01-07-2019
RUTA MATÍ* 01-07-2019
RUTA TARDA* 01-07-2019
PISCINA
(només des de P3 fins P5)
GUARDERIA MATÍ
(de 8.00h a 9.00h)
01-07-2019
GUARDERIA TARDA
(de 17.00h a 18.00h)
01-07-2019
* Important: consulteu, abans de formalitzar l'alta, posant-vos en contacte amb el Sr. Xavier Ojeda.
Nom del pare/mare/tutor:
Autoritzo el meu fill/a a fer ús del servei escolar en què s’ha apuntat.
NOTA: Tots els alumnes es renovaran automàticament per al curs següent a les activitats i serveis en els que es trobin donats d'alta a la finalització del curs escolar. Tota alta seguirà vigent fins que no es notifiqui la baixa corresponent.